Geen categorie

Groendak, een kennismaking

Wat is het Kort gezegd is een groendak een dak van een gebouw, waarop men beplanting heeft aangebracht. Men maakt onderscheid tussen een extensieve en een intensieve groendak. Dat heeft te maken met de soort begroeiing en daarmee het verschil in onderhoud. Extensieve daktuin Voor een extensieve daktuin gebruikt men een type begroeiing. Meestal is […]